Call for Registrations & Submissions

Dear Friends!
Thank you for your submissions!
Conference submissions/abstracts are now in reviewing process.
You will be notified by email of the results.

projekt plakatu v 4 - workshop (2) 30.05.2017

Dear Friends of Professor Georg Lind’s

Konstanz Method of Dilemma Discussion !

26 – 29 September 2017, Adam Mickiewicz University (in collaboration with three other European Universities) will organize the full KMDD course (workshop) conducted by Professor Lind in person. The conference “Moral competence: A brand new topic” (29 – 30 September 2017) follows and is an integral part of the KMDD course for those who try to become the KMDD trainees and – in future – well qualified, experienced, efficient, certified KMDD trainers.

We will spent one week together, starting on Tuesday, 26 September 2017, at 9.00 a.m. and finishing on Saturday, 30 September 2017, at 5.00 p.m.

Everyday two interactive sessions will take place at the University of Poznań. You will be provided with informations and supported by instructions (online).

Some preparatory tasks will be a precondition of participation ; some other tasks will subequently follow after the KMDD course.

We expect an international group of participants and already have almost 10 registrations. You are welcomed guests !

Please follow our homepage. Once you are registered (see two Registration forms for course and conference), we will inform you via e-mail and on the home about the news (bank accounts for fees and so one).

Please also follow news on KMDD web, University Konstanz, Germany:

http://www.uni-konstanz.de/ag-moral/moral/dildisk-e.htm

You may request some moral competence related materials.

You can meet co-trainees, become a KMDD trainer, make friends, develop collaborative projects, join ongoing reseach projects.

You can publish professional papers in Ethics in Progress Quarterly online;
!!! Please notice that:
Submissions with a clear focus on the conference topic will be published.
Deadline for print-ready submissions (ca. 30.000 characters, abstract, keywords, proof reading) : 2017, October 30.

You find lots of reports and papers towards moral competence, KMDD and MCT there.

call-for-papers-jpg-1

… and you can develop your professional competence !

What is the KMDD ?

It is the most efficient, powerful, professional training to strengthen moral-cognitive and discourse competence – and much more … ! It was developed by Professor Georg Lind. He enhances it over 40 years.

Why is it worth to invest one´s effort in KMDD training ?

Students are not indifferent to values of democracy, democratic behavior and participation, engagement, reasoning, arguing, discussing important topics, taking responsibility, judging, and listening to others’ opinions. But school environment, professions, academies rarely allows them to engage in democratic ways. KMDD® helps to change that – and opens human minds. Dilemma discussions can be integrated with all subjects and conducted in many institutions, be it a classroom, adacemy, corporation, reforming house, public institution.

Experience of many teachers as well as conducted research shows that thanks to taking part in KMDD® session individuals develop communication skills of listening to others and expressing one’s own opinions. Sessions also provide opportunity to train reasoning skills and independently creating arguments. Properly conducted KMDD® session allows students to develop self-confidence, as students are able to lose fear of speaking up and being criticized. Participants become more motivated, more attentive and more active. They gain the sense of responsibility for their own words. Research reports that during discussions students learn to develop their own moral viewpoints, reasoning, arguments. The results of KMDD® would carry on outside of KMDD® sessions as well. Inclusive and democratic climate among parsons who have experiences with KMDD® sessions increases. Participants experience and live democracy in practice, which is invaluable for pupils, students, scholars and citizens of democratic societies. That is necessary while the world around confronts us with new difficult challenges, conflicts, and our helplessness. Professional training of KMDD trainees and trainers is Professor Lind’s absolute priority.

The curriculum of the workshops will cover:

– model KMDD® session

– preparing and presenting professional, educative dilemma story

– a lot of training

– scientific background, methodology of KMDD® and Moral Competence Test MCT®

– calculating MCT® data

– attending symposium and discussing recent research findings around moral competence

– discovering that morality not only consists of values, norms and norm-conformism but requires judging, decision making, arguing

– discovering that dilemmas are most demanding challenges for our moral minds and

– discovering that your moral mind can be strengthened and you can promote moral cognition in others as well

– discovering that moral processes occur at conscious and unconscious level

Informacja polskojęzyczna:

Czym jest KMDD?

To najskuteczniejszy profesjonalny trening, wzmacniający kompetencie kognitywno-moralne i  dyskursywne – i o wiele, wiele więcej! Stworzył ją Profesor Georg Lind, który doskonali swoją metodę od 40 lat.

Dlaczego warto zainteresować się Konstancką MetodaąDyskusji Dylematu (KMDD®)?

Uczniom nie są obojętne wartości, zachowania, partycypacja demokratyczna. Nie jest im obojętne zaangażowanie, rozumowanie, zajmowanie się ważnymi sprawami, podejmowanie odpowiedzialności, sądzenie, a także zdanie innych. Środowisko szkolne, profesjonalne, a nawet uczelniane rzadko pozwala nam wszystkim na takie demokratyczne i etyczne angażowanie się.  KMDD® pomaga to zmienić. Dyskusję KMDD można włączyć w każdą działalność: w szkole, urzędzie, na uniwersytecie, w korporacji, w zakładzie opiekuńczym. To stymuluje i otwiera umysł! Pozwala też kontrolować nadmiar emocji i dojść do głosu każdemu. Jeden człowiek – jeden głos. Wspólnie łatwiej jest rozwiązywać i rozumieć trudne sprawy.

Doświadczenie wielu nauczycieli oraz przeprowadzone badania pokazują, że udział w sesjach KMDD® pomaga w rozwijaniu zdolności słuchania innych, wypowiadania własnych opinii i poszanowania cudzych. Sesje dają sposobność doskonalenia umiejętności niezależnego rozumowania i argumentacji. Poprawnie przeprowadzona dyskusja pozwala uczeniom zyskać pewność siebie, gdy ich strach przed otwartym wypowiadaniem się i krytycyzmem maleje.  Uczestnicy nabierają motywacji do zabierania głosu w dyskusji a jednocześnie stają się bardziej uważni. Zyskują poczucie odpowiedzialności za własne słowa. Badania wskazują, że podczas dyskusji uczestnicy uczą się budować własny punk widzenia na problemy moralne ale również nabierają zainteresowania ich technicznymi aspektami. Rezultaty uzyskane podczas sesji KMDD® utrzymują się również poza kontekstem dyskusji. Relacje i atmosfera wśród osób, które miały okazję uczestniczyć w sesji KMDD®, bardzo zyskują. Staje się ona inkluzyjna i demokratyczna. Doświadczenie demokracji jest niezwykłym przeżyciem i stanowi wartość dla obywateli demokratycznego społeczeństwa. Profesor Georg Lind stawia na profesjonalne kształcenie trenerów KMDD. To potrzebne, gdy świat roi się od nowych, trudnych wyzwań, konfliktów, bezradności.

W programie warsztatów:

– dyskusja KMDD®

– nauka konstruowania i przedstawiana profesjonalnych, edukacyjnych dylematów

– bardzo dużo praktyki

– zaplecze naukowe i metodologia KMDD® oraz Testu Osądu Moralnego (MCT®)

– ewaluacja metodą MCT®

– możliwość udziału w sympozjum, które konfrontuje z najnowszymi badaniami nad kompetencją moralną i jej rozwojem

– odkrycie, że moralność i etyka to także kwestia zdolności sądzenia, podejmowania decyzji, argumentowania, a nie same wartości, normy i ślepe podporządkowanie się nakazom i zakazom

– odkrycie, że najtrudniejszym wyzwaniem dla naszego moralnego umysłu są dylematy moralne (ale nie “trolejologiczne”)

– odkrycie, że możesz wzmocnić swój moralny umysł i wzmacniać kognicję moralną wśród innych

– odkrycie, że proces moralny toczy się podświadomie i świadomie

– nic nudnego!